Riešenie navodenej situácie - reakcia na článok

09.05.2013 20:05

 

Reakcia na článok

 

Žilina 02. Mája - v denníku Starý včas bol uverejnený článok s titulom „Škandál v AnimalKingdom s. r. o.“, v ktorom novinár pán M. Cuper uverejnil svoje pochybnosti o správnosti a zákonitosti našej firmy.

V prvom rade chceme zdôrazniť, že kauza, ktorú rozprúdil Starý včas nie je dostatočne zdôvodnená a informácie s ktorými menovaný denník  disponuje sú  „z druhej ruky“ a nie sú podložené skutočnými faktami.

Práve kvôli týmto skresleným informáciam je našou povinnosťou objasniť celú kauzu.

V inkriminovaných dňoch 27. Apríla a 28. Apríla (sobota, nedeľa) bola firma AnimalKingdom s. r. o. nútená z dôvodu prekročenia kapacity, podpísať zmluvu o prenajatí ubytovacích priestorov.

Danú organizáciu sme si vyberali podľa prísnych kritérií, a o jej dôveryhodnosti nás presvedčilo aj dobré meno organizácie s ktorým distribuovala.

Zmluva bola riadne spísaná v spoločnosti našich právnych zástupcov ako aj s notárom, ktorý zmluvu overil.

V tomto smere sa môžeme vyjadriť, že naša firma nepochybila v žiadnom smere. Všetky právne a zmluvné podmienky boli dodržané, čo sa nedá povedať o nemenovanej organizácií.

Na klinických testoch, ktoré boli vykonané na našej klientele, sme nemali žiadnu účasť a neboli účelové, čo môžeme dokázať už spomínanou notársky overenou zmluvou.

Samozrejme rovnako aj nás zarmútilo a znechutilo správanie organizácie, preto je samozrejme, že sme ihneď po odhalení pravdy od zmluvy odstúpili a podali žalobu spolu s trestným oznámením na nemenovanú organizáciu.

Máme zato, že jediný kto nás v tejto kauze poškodil, bol denník Starý včas, z čoho samozrejme vyvodíme náležité právne dôsledky.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že firma AnimalKingdom s. r. o. je stabilný a bezpečný hotel pre zvieratá s takmer tisícovou klientelou. Firma plnila a plní všetky zákonné ukazovatele obozretného podnikania a postupuje v súlade s platnou legislatívou. Preto Vás môžeme ubezpečiť, že Vaše zvieratká sú u nás v bezpečí a vždy na prvom mieste.

 

Ďakujeme za Vašu dôveru

 

AnimalKingdom s. r. o.

Vyhľadávanie

Kontakt

Animal Kingdom s. r. o. Obchodná Akadémia
Veľka Okružná 32, Žilina